Gıda Güvenliği ve Helal Politikamız

Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış,

insan sağlığını tehlikeye sokmayacak, müşteri talep ve beklentilerine uygun, helal gereklilikleri karşılayan ürünlerin üretilmesini ve müşteriye sunulmasını sağlamak,

İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamak,

Gıda güvenliği yönetim sisteminin ve helal yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini artırmak,

Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğu sağlamak,

sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek,

Her kademede eğitimli, bilinçli ve etik olarak

İslami iş ahlakına sadık personel yaklaşımını benimsemek ve uygulamak,

Personelin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması yönünde

sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek işletme verimliliğini sürekli artırmak,

Yeterlilik/sorumluluk/risk temelli yaklaşım/İslami hassasiyet/İslami değerlere bağlılık ilkelerini tüm etkinliklerimizde temel almak,

Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi,

müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülmesini sağlamaktır.

 

 

 

                                                                                                                         10.08.2022

 

                                                                                                                   GENEL MÜDÜR