6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Veri Sahibi) Kanun’un 11. maddesinde kişisel verileri ile ilgili tanınan hakları kullanabileceği ve bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusuna başvurması gerektiği düzenlenmiştir.

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince; Veri sorumlusu sıfatıyla Aktürk Şekerli Mamüller Üretim ve Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YOLLARI:

Şirketimize yazılı olarak yapılacak başvuruların;

  • Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun Macun Mahallesi 223. Cadde No: 12 Yenimahalle / Ankara adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,
  • Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Macun Mahallesi 223. Cadde No: 12 Yenimahalle / Ankara adresine noter vasıtasıyla göndermek suretiyle,
  • İş bu başvuru formunu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kvkk@akturkhelva.com.tr adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle, tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Şirketimize iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebinizin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru formunu aşağıdaki linklerden World veya PDF formatında indirebilirsiniz.